Про автора:

Геннадій Олександрович Сіренко
Завідувач кафедри неорганічної і фізичної хімії
 Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
доктор технічних наук, професор.

Докладно про автора


Сіренко Геннадій Олександрович
Народився 29 грудня 1940 року у місті Сніжне Донецької області. У 1958 році закінчив СШ №3 шахтарського селища Південне, а у 1960 році – Макіївське педагогічне училище фізичного виховання з відзнакою. Поступивши в Московський центральний інститут фізичної культури, був вимушений перервати навчання у зв’язку зі службою в армії у 1960-1963 роках. У 1963 році поступив у Новочеркаський політехнічний інститут, який закінчив у 1967 році, набувши кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності «Хімічна технологія пластичних мас».

Працював арматурником, старшим лаборантом, інженером-технологом на заводах та старшим інженером в науково-дослідній лабораторії Новочеркаського політехнічного інституту. У 1970 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Тертя та зношування в машинах».

З травня 1971 року до середини 1994 року (з перервою з 1980 до 1982 року в Сумській філії Харківського політехнічного інституту для роботи над докторською дисертацією) працює в Хмельницькому технологічному інституті старшим викладачем, доцентом на кафедрі хімічної технології, а з 1983 року – завідувачем кафедри технології металів, де викладає фізичну і колоїдну хімію, термодинаміку та теплопередачу, теплотехніку і спеціальні курси. У цьому інституті організовує проблемну лабораторію «Самозмащувальні антифрикційні матеріали», а згодом «Проблем матеріалознавства».

У 1997 році в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича успішно захищає докторську дисертацію на тему «Створення антифрикційних композитних матеріалів на основі порошків термотривких полімерів та вуглецевих волокон», у 1998 році йому присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності порошкова металургія та композиційні матеріали.

Доцент (1977 р.), професор (1998 р.). З 1994 р. до 1998 р. на політичній роботі.

З 1998 року до 2004 року працює професором в Луцькому державному технічному університеті, а з 2001 року – професором кафедри біоорганічної хімії, з 2003 року – завідувачем кафедри теоретичної і прикладної хімії.

За останні 15 років повністю визначилась направленість педагогічної діяльності професора Сіренка: фізична і колоїдна хімія, хімія високомолекулярних сполук, математичні методи в хімії і хімічній технології, математичні методи в біології та біотехнології, тепломасообмін в хімічній технології, термодинаміка і теплотехніка. Відповідно за цими дисциплінами професор Сіренко Г.О. опублікував біля 30 науково-методичних праць та «Англо-російсько-український словник з хімії, фізики і механіки антифрикційних полімерів».

Професор Сіренко Г.О. є автором двох монографій, 42 патентів і авторських свідоцтв на винаходи і більше, як 200 наукових публікацій.